พันธุรัต ยักษ์ก็มีหัวใจ

25 สิงหาคม 2562
ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี

ปิดรับสมัครแล้ว

ประเภทการแข่งขัน

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 650 บาท) ชาย/หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16-29 ปี, รุ่น 30-39 ปี, รุ่น 40-49 ปี, รุ่น 50-59 ปี, รุ่น 60 ปี ขึ้นไป
 • 6 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท) ชาย/หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16-39 ปี และรุ่น 40 ปี ขึ้นไป
 • 2.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

การรับสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์ (วิ่งปกติ ปิดรับสมัครแล้ว)
  โอนเงินก่อนสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :-
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี/ธนาคาร : 
  เมื่อโอนเงินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
  จะได้รหัสรับเสื้อภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • สามารถสมัครโดยตรงที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต
  และจองจุดกางเต็นท์ (มีจำนวน 100 เต็นท์) มีบริการที่พักเป็นหมู่คณะ พักที่ค่ายในบริเวณใกล้อุทยานฯ
  ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วนอุทยานเขานางพันธุรัต 095-7610906

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

รางวัลและของที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 6 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

- เวลา 09.00 – 18.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 6 กิโลเมตร
- เวลา 06.15 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
(การสมัคร/แก้ไขข้อมูล/ปัญหา)
โทรศัพท์ : 094-4294444 (คุณปุ๋ม)
โทรศัพท์ : 064-3319753 (คุณฟลุท)
Line ID : goodspeed1526

ติดต่อสอบถาม การเดินทาง/ที่พัก/จุดกางเต็นท์/ออกร้านขายของ
โทรศัพท์ : 094-5456544 (คุณปุ๋ม)
LIne ID : marilyn54